Välkommen till Rawnaturephoto

Det tog en pandemi för att sätta mig ner och arbeta ordentligt med de tusentals bilder som kom med hem efter resor framförallt till Östafrikanska länder, men också arktis, Brasilien och Kina.

Att resa till länder långt bort är tveeggat, tankar om den klimatpåverkan som det medför blandas med en längtan till det vilda och faran det medför att det försvinner om vi inte reser.

 

Om turismen upphör är risken överhängande att motivationen för att behålla naturen och skydda det vilda minskar. Även de människor som livnär sig på turismen kommer att drabbas hårt i dessa länder, ofta med betydande fattigdom.

Jag hoppas att vi så småningom kan resa igen.